Limiittilainat yrityksille

Mitä ovat limiittilainat?

Limittilaina on joustava, limiittimuotoinen lainatuote, josta usein käytetään myös nimitystä joustoluotto, joustolaina, käyttölaina tai limittitili. Limiittilainat ovat jatkuvia luottoja, tarkoittaen sitä, että luottoa voi nostaa joustavasti, ja tarpeen mukaan, käyttöön, kunhan nostetun luoton määrä pysyy kokonaisuudessaan määrätyn limiitin, eli luottorajan, sisällä. Luottoa voi siten nostaa tilille joko yhdellä kertaa aina luottorajaan asti tai sopivissa osissa, kunnes luottoraja on saavutettu.

Limiittilainat pitävät sisällään useita lisäarvoa tuovia ominaisuuksia, joita ei muilta lainatuotteilta löydy. Perinteinen pankkilaina vaatii usein vakuuksia ja sen hakuprosessi voi olla työläs ja hidas, maksukorttiin sidottu luotto sen sijaan palvelee lähinnä maksuvälineenä, ja kertalaina maksetaan aina loppuun, eikä se siten jousta tarvittaessa. Limiittilaina taas on kombinaatio useamman eri rahoitusratkaisun parhaista puolista: hakuprosessi on kevyt ja nopea, laina on joustava ja sitä voi käyttää aina tarpeen mukaan, eikä limiittimuotoiselle rahoitukselle yleensä tarvita vakuuksia.

Limiittilaina toimii kuten luottokortti

Limiittilainat vastaavatkin lähinnä pankkien tarjoamia luottotilejä, jotka ovat pankkitilejä, johon sisältyy tietyn suuruinen käyttöluotto. Luottotilit sopivat ominaisuuksiltaan sekä yritysten että yksityishenkilöiden käyttöön. Luottotilejä ei kuitenkaan enää tänä päivänä kovin monen toimijan tarjonnasta löydy, joten on selkeämpää verrata limiittilainaa luotolliseen maksukorttiin – idea näissä on sama: sekä maksukorttiin että limiittilainaan on sidottu tietty luottosopimuksessa määritelty luotto, eli limiitti, jota kortinhaltija tai lainanottaja voi tarpeen mukaan käyttää. Kun limiittiä lyhentää, eli kun käytettyä summaa maksaa takaisin lainanantajalle, palautuu summa takaisin käyttöön. Maksukortin ja limiittilainan suurin ero onkin se, että maksukortti on lähinnä maksuväline, kun taas limiittilainaa voi käyttää mihin tahansa tarpeeseen.

Limiittilainaa moniin tarkoituksiin

Limiittilainat soveltuvat moneen käyttötarkoitukseen, ja tarjontaa näistä löytyy sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Yksinkertaistettuna eri luotonantajien limittilainat ovat usein ainakin siltä osin samanlaisia, etteivät ne ole kertalainoja, vaan jatkuvia, limittiin sidottuja luottoja. Koska limiittilainaa voi käyttää tarpeen mukaan luottorajaan asti, sopii limiittimuotoinen laina rahoitusratkaisuksi moneen eri tilanteeseen niin kuluttajille kuin yrityksille.

Kertalaina – laina, jota lyhennetään maksusuunnitelman mukaan, ja joka maksetaan kokonaan pois. Jo takaisin maksettua lainasummaa ei voi nostaa uudelleen käyttöön ja uutta lainaa tai lisärahoitusta varten tarvitaan useimmiten uusi lainahakemus. Kertalainoja ovat esim. asuntolaina ja perinteinen vakuudellinen yrityslaina. 

Limiittilaina – tiettyyn luottosopimuksessa ennalta määriteltyyn limiittiin sidottu laina, jota ei makseta loppuun, vaan limiittiä voi käyttää tarpeen mukaan. Lyhentämällä lainaa, eli maksamalla käytettyä luottoa takaisin, palautuu summa jälleen lainanottajan käyttöön.

Limiittilainat sopivat sekä yksityishenkilöille että yrityksille

Limiittilaina on sopiva rahoitusvaihtoehto sekä yksityishenkilöille että yrityksille, sillä limiittiä voi käyttää itselle sopivalla tavalla ja aina oman tarpeen mukaan. Lainan voi halutessaan nostaa kokonaisuudessaan heti yrityksen tilille tai sitten sitä voi hyödyntää talouden puskurina, nostamalla luottoa käyttöön aina tarpeen mukaan. Limiitti viittaakin lainan nimityksessä siihen, että luottoa voi käyttää vapaasti myönnetyn luottorajan puitteissa, ja että takaisin maksettu lainasumma palautuu näin ollen aina automaattisesti jälleen lainanottajan käyttöön. Käyttötarkoituksia ja vaihtoehtoja on siis monia, ja limiittilaina on näin usein perinteistä kertalainaa joustavampi rahoitusratkaisu, joka mukautuu täysin yrityksen tai lainan nostaneen henkilön tarpeisiin.

Limiittilaina on:

  • jatkuva luotto,
  • joka on sidottu tiettyyn luottorajaan, ja
  • usein vakuudeton lainavaihtoehto. 
Yrittaja_pariskunta_tyohuonella.

Luotonmyöntäjästä riippuen ovat liimiittilainan kustannukset sidottu joko koko lainasummaan, tai mukavammin käytössä olevaan limiittiin. Kun korkokustannukset on sidottu käytössä olevaan limiittiin, maksat korkoa vain siitä summasta, jonka olet nostanut käyttöösi tai yrityksesi käyttöön. Korkokustannusten lisäksi limiittilainasta maksetaan useimmiten myös avauspalkkio ja pieni kuukausikulu. Osa luotonmyöntäjistä perii lisäksi nostopalkkion jokaisesta saldon nostosta.

Limiittilainaa hyödynnettäessä kannattaa huomioida se, että se on lähestulkoon aina jatkuva laina. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka laina maksettaisiin kokonaisuudessaan luotonmyöntäjälle takaisin, ei kyseessä ole kertalainan mukainen lainan loppuun maksu. Limiittilaina täytyy siis erikseen lopettaa ja limiittitili irtisanoa, mikäli sitä ei halua käyttää jatkossa. Toisaalta lainan jatkuvuus mahdollistaa sen, että useimmiten pientä kuukausimaksua vastaan limiittilaina on aina käytettävissä uuden lainahakemuksen sijaan, eikä tehtävistä saldonostoista tarvitse tehdä erillistä hakemusta luotonmyöntäjälle.

Katso myös: Kulutusluotto

Limittilainat yrityksille

Limiittilaina on mukautuva rahoitusratkaisu yrityksille. Käytännössä limiittilaina on kuin luotollinen yritystili – limiittilainalle määritellään luottosopimuksessa tietty luottoraja, jonka puitteissa yritys voi käyttää luottoa, kun rahoitustarve ilmenee. Limiittitililtä yritys voi nostaa luottoa käyttöönsä aina tarpeen mukaan, ja kun yritys tekee lainalyhennyksiä, palautuu takaisin maksettu luottosumma jälleen yrityksen käyttöön.

Limiitti on joustavuutensa takia yritykselle hyvä rahoitusratkaisu – limiittilainan avulla yritys voi hallita omaa talouttaan, tasata kassavaihtelua, rahoittaa toimintaa ja varmistaa maksuvalmius. Koska limiitti toimii samalla tapaa kuin luottotili yritykselle, on sitä helppo käyttää ja hyödyntää. Kun limiittilaina on kerran haettu yrityksen käyttöön, voi yritys käyttää myönnettyä limiittiä tarpeen mukaan ja vapaasti haluamallaan tavalla. Limiitti turvaakin hyvin yrityksen taloutta yllättävien kuluerien varalta ja tukee myös toimintaa, kun on tarvetta panostaa kasvuun, eikä yrityksellä ole aikaa tai mahdollisuutta hakea kertalainaa.

Yrityksille on tarjolla myös vakuudettomia limiittilainoja. Esimerkiksi Svean limiittimuotoinen yrityslaina on vakuudeton limiittilaina, eikä lainan saantia varten tarvita reaalivakuuksia, kuten omistettuja asiakirjoja tai kiinteistöjä. Vakuudettoman lainan etu on se, että hakuprosessi on kauttaaltaan kevyempi, kun ei pitkiä pankkineuvotteluita, taikka todisteita vakuuksista tarvita. Lisäksi yrityksen ei tarvitse kiinnittää hallussaan olevaa reaaliomaisuutta, jota ei välttämättä kaikilta yrityksiltä löydy, lainan takaisinmaksun varmistamiseksi.

Perinteiseen vakuudelliseen yrityslainaan verrattuna on limiittilaina yritykselle joustava, nopea ja vaivaton ratkaisu.

Svea_kuvitus_rahapussi

Limiittinä rahaa yritykselle nopeasti

Yritys voi hakea limiittilainaa netissä – hakuprosessi on yleensä todella nopea ja yksinkertainen, eikä sitä varten vaadita dokumentteja tai lainaneuvotteluita. Esimerkiksi Svean limiittilainan haku hoituu jouhevasti ja vaivattomasti, sillä hakemusta varten tarvitset yrityksen edustajana vain omat verkkopankkitunnuksesi. Luottopäätös tulee pikaisesti, minkä jälkeen saat nostettua rahaa yrityksen tilille jopa seuraavana arkipäivänä. Sen jälkeen voit tehdä nostoja itsenäisesti verkkopalvelussa aina, kun haluat luottorajaan asti.

Svea_kuvitus_tahti

Limiitti on jatkuva luotto

Limiittilainat ovat jatkuvia luottoja, joita voi hyvin verrata luotollisiin maksukortteihin. Yritys voi tilanteen mukaan katsoa ja arvioida, mikäli haluaa nostaa limiitin kerralla käyttöön, vai mikäli nostoja on parempi tehdä pienemmissä erissä. Kun yritys maksaa lainaa takaisin, siirtyy takaisin maksettu summa jälleen vapaana olevaksi saldoksi, joka on siten jälleen yrityksen käytettävissä. Limiittilainat sopivatkin joustavuutensa ja jatkuvuutensta ansiosta erittäin hyvin tukemaan yrityksen päivittäistä toimintaa ja kassavaihteluja sekä turvaamaan maksuvalmiuden yllättävissäkin tilanteissa.

Svea_kuvitus_lompakko

Luottotililtä yritys voi nostaa rahaa aina tarpeen mukaan

Kuten mainittu, on limiittilaina sidottu tiettyyn luottorajaan, jonka puitteissa limiittiä voi nostaa yrityksen tilille. Nostoja voi tehdä helposti itsenäisesti esimerkiksi lainanmyöntäjän verkkopalvelun kautta, eikä siten limiittilainan haltijan tarvitse ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tai hakea saldon nostoa luotonmyöntäjältä erikseen. Nostoja voi lähestulkoon aina tehdä milloin vain ja missä vain, sillä verkkopalvelut ovat aina auki.

Svea_kuvitus_peukalo

Limiittilainan voi saada ilman vakuuksia

Limiittilainoissa on eroja, mutta usein limiittimuotoisen lainan saa yrityksen käyttöön ilman vakuuksia. Usein yrityksen vakuudet on sidottu jo muuhun tarkoitukseen, eikä niitä ole antaa lainan takaamiseksi, kun tarve rahoitukselle ilmenee. Siksi voi olla hyvä harkita vakuudetonta limiittilainaa, jonka saa käyttöön nopeasti esimerkiksi Svealta. Vakuudettoman yrityslainan saa useimmiten myös vakuudellista yrityslainaa nopeammin yrityksen käyttöön jouhevamman lainanhakuprosessin ansiosta, joten kiireellisemmän rahoitustarpeen ilmetessä sopii vakuudeton limiittilaina kattamaan lisärahoitusta vaativat hankinnat. 

Yrityslimiitti on kuin luottotili yritykselle

Limiittilaina toimii yksinkertaisuudessaan kuin luottotili yritykselle. Aivan kuten luotollisen yritystilin kohdalla myös limiittimuotoinen yrityslaina on joustavasti yrityksen käytössä aina luottosopimuksessa määriteltyyn luottorajaan asti. Limiittitililtä voi nostaa varoja käyttöön omassa tahdissa yrityksen tarpeen mukaan. Lyhennys tapahtuu vastaavalla tavalla kuin luottotilin osalta - jokainen luottoa lyhentävä suoritus vapauttaa luottoa automaattisesti jälleen yrityksen käyttöön. Limiittilaina joustaa siten aivan kuten luotollinen yritystili ja on ominaisuuksiensa puolesta joustoluotto yritykselle. 

Luotonantajasta riippuen joustolainaksi muuntautuvaa limiittilainaa voi hakea muutamista tuhansista jopa sataan tuhanteen euroon asti. Esimerkiksi Svean limiittimuotoista yrityslainaa voi hakea aina 5 000 eurosta 100 000 euroon. Haettavat luottosummat vaihtelevat huomattavasti, eikä moni luotonantaja tarjoa kovin suuria limiittilainoja Sveaa lukuun ottamatta. Huomionarvoista myöskin on, että vaikka yritys tarvitsisi ainoastaan 10 000 euron lainaa, voi limiittilainaa hakea huomattavasti enemmänkin ja nostaa vain sen tarvitun summan yrityksen tilille käyttöön. Koska Svean limiittilainasta maksetaan ainoastaan kiinteää kulua, ei yritykselle tule yhtään enempää kustannuksia siitä oli sitten myönnetty limiitti 10 000 euron tai 100 000 euron arvoinen, sillä korkoa maksetaan vain käytössä olevan saldon mukaan. Ainoastaan limiitin kertaluonteinen avausmaksu kasvaa myönnetyn limiittisumman mukaan.

Limiittilainaa voi hakea nopeasti ja kätevästi verkossa - lainanhakuprosessit vaihtelevat kuitenkin luotonantajittain. Svealta limiittilainaa voi hakea yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö pelkkien verkkopankkitunnusten avulla. Yrityksen pankkitiedoista ei tarvitse muuta kuin IBAN-tilinumeron. Lainanhaku alkaa omilla verkkopankkitunnuksilla kirjautumisella, jonka jälkeen valitaan haluttu yritysyhteys. Jos yritysyhteyksiä on vain yksi etenee hakemus automaattisesti. Seuraavaksi hakija täyttää hakemukselle tarvittavat tiedot ja haettavan limiitin määrän. Kun kaikki tarvittavat tiedot on lisätty hakemukselle, voi sen lähettää eteenpäin. Luottopäätös tulee viimeistään muutaman päivän kuluessa, ellei jopa heti hakemuksen lähetyksen jälkeen. Kun positiivinen luottopäätös on vastaanotettu, voi yritys päättää, mikäli limiitti otetaan vastaan. Itse lainahakemus ei siis sido hakijaa tai yritystä vielä mihinkään. Kun limiittiä päätetään nostaa luottosopimuksen mukaan käyttöön, voi ensimmäisen noston tehdä jo seuraavana arkipäivänä.

Svea_yrittaja.
Svea_white_laptop_web
1. Kirjaudu palveluun sisään omilla verkkopankkitunnuksilla
Svea_white_company_1

2. Valitse haluttu yritysyhteys

Svea_white_invoice_service
3. Täytä hakemukselle tarvittavat tiedot ja haettavan limiitin summa
Svea_white_handlingskraft
4. Lähetä hakemus - luottopäätöksen saat välittömästi tai muutaman päivän sisällä
Svea_white_financing
5. Hyväksy lainatarjous ja nosta limiittiä käyttöön jo jopa seuraavana arkipäivänä

Svean limiittilainasta maksetaan limiittitilin avauksen yhteydessä yhden prosentin avausmaksu myönnetyn lainasumman mukaan. Korko, joka lasketaan yrityskohtaisesti ja esitetään lainatarjouksella, on limiittilainalle alkaen 1,00 prosenttia, ja korko lasketaan vain käytössä olevalle saldolle, eikä myönnetyllä lainasummalle. Avausmaksun ja korkokulujen lisäksi Svean limiittilainasta maksetaan ainoastaan kymmenen euron kuukausikulua, joka on ainut limiittilainasta aiheutua kustannus, jos yritys ei ole nostanut luottoa käyttöönsä.

Hae yrityslimiittiä

Svea rahoitusyhtiönä

Tarjoamme tehokkaita ja yksilöllisiä ratkaisuja perinnän, reskontranhallinnan, maksuratkaisujen ja rahoituksen saralla. Yrityslimiitin lisäksi tarjoamme yrityksille laskurahoitus-, factoring-, leasing-, perintä- ja laskutuspalveluita sekä monipuolisia maksuratkaisuja verkkoon, myymälään ja kivijalkaan.